Przejdź do głównej części

Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) – CZYM JEST I CZY MUSZĘ GO STOSOWAĆ?

?php the_title(); ?>
Damian 13 wrz 2019 4:01

Split payment stanowi nowe narzędzie do walki z wyłudzeniami podatku VAT poprzez stosowanie podzielonego systemu płatności w transakcjach B2B.

Mechanizm podzielonej płatności funkcjonuje od 1 lipca 2018 r. jako dobrowolna metoda płatności polegająca na tym, że dokonując płatności przelewem bankowym:

 • zapłata podatku vat z faktury zakupu trafia na konto VAT sprzedawcy, natomiast kwota netto na rachunek bieżący kontrahenta;
 • zapłata split payment możliwa jest w walucie polskiej, przy użyciu komunikatu przelewu podzielona płatność, w którym należy podać: kwotę vat, kwotę brutto, numer faktury, numer NIP kontrahenta;

Od 1.11.2019 zmieni się dobrowolność stosowania MPP dla niektórych branż. System podzielonej płatności dotyczy tylko transakcji, w których u nabywcy towaru lub usługi, powstaje podatek naliczony podlegający odliczeniu.

Kto i kiedy musi stosować split payment? Obowiązki nabywcy

Obowiązek stosowania podzielonej płatności związany jest z przepisami o odpowiedzialności podatkowej nabywcy (art. 105a-105d). Załącznik nr 13 do ustawy o VAT zostaje zastąpiony załącznikiem nr 15, który zawiera 150 pozycji towarów i usług, za które zapłata musi nastąpić przy pomocy MPP. Obowiązkiem stosowania split payment zostanie objęta sprzedaż m.in.:

 • węgla,
 • prętów ze stali, rur,
 • srebro, złoto i ołów,
 • komputery, dyski, telefony, aparaty fotograficzne,
 • akumulatory, części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
 • usługi robót budowlanych, usługi malarskie, usługi szklarskie.

Przeczytaj cały załącznik tutajupewnij się czy masz obowiązek zapłaty przy pomocy split payment.

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego, w każdym przypadku gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca a jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł – bez względu na liczbę dokonanych płatności.

Na podstawie art. 108a ustawy o VAT można sformułować 2 warunki, przy wystąpieniu których zapłata MPP będzie obowiązkowa. Będzie to zapłata za zakup towarów lub usług:

 • wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy,
 • udokumentowanych fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł.

Ustawodawca nie wskazał jakiego podatnika dotyczy powyższy przepis, dlatego zaleca się rozumieć definicję podatnika szeroko tj. podatnik z art. 15 ustawy o VAT- nie tylko podatnik VAT czynny, ale także podatnik zwolniony ze względu na obrót.

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. wprowadza obowiązkową podzieloną płatność od 1 listopada 2019 r.

Obowiązki sprzedawcy- nowe zapisy na fakturach

Sprzedawca zobowiązany będzie umieścić na dokumencie dopisek o treści „mechanizm podzielonej płatności”. Nabywca dokonujący zapłaty będzie musiał dokonać płatności w ten sposób. Za niedotrzymanie tych obowiązków będą grozić surowe konsekwencje.

Konsekwencje pominięcia MPP

Od 1.11.2019 r. na nabywców naruszających obowiązek dokonywania płatności przy pomocy MPP oraz na sprzedawców naruszających obowiązek umieszczania na fakturach adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” będzie nakładana sankcja w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność.

Jeśli sprzedawca, pomimo obowiązku, nie umieści odpowiedniego dopisku na fakturze, jednak nabywca zapłaci za dostawę przy użyciu MPP to dodatkowe zobowiązanie 30% nie zostanie sprzedawcy doliczone.

Sankcje za dokonanie płatności z pominięciem MPP przewiduje także kodeks karny skarbowy. Nowelizacja zakłada, że podatnik, będzie podlegał karze grzywny do 720 stawek dziennych (maksymalnie nawet 21,6 mln zł). Dodatkowo, taka płatność nie będzie mogła być kosztem uzyskania przychodu. Odpowiedzialność z kodeksu karno skarbowego poniosą osoby fizyczne.

Sankcja w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego 30% nie będzie wymierzana osobom fizycznym, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

Nabywca nie poniesie konsekwencji za naruszenie obowiązku zapłaty MPP w przypadku, gdy Sprzedawca rozliczył, czyli wykazał i zapłacił do US, kwotę należnego podatku VAT.

Niestety, w praktyce nieliczni kontrahenci będą mieli możliwość zdobycia takiej informacji. Powyższe regulacje mają na celu zmobilizowanie podatników to stosowania płatności w systemie split payment, co wiąże się m.in. z koniecznością posiadania firmowego rachunku bankowego, a w ujęciu globalnym ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

Szukasz porady?

Jeżeli nadal masz pewne wątpliwości odnośnie podzielonej płatności?

Napisz do nas, skontaktujemy się z Tobą.

  Formularz kontaktowy

  TWOJE IMIĘ

  TWÓJ E-MAIL

  TWÓJ TELEFON

  TWOJ WIADOMOŚĆ

  Informacja o Administratorze - więcej >>