Przejdź do głównej części

Porady

Baza danych o odpadach kto nie musi

Firmy prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, krawiecką nie muszą się rejestrować. Kosmetyczki też, o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, np. strzykawek czy skalpeli. Ministerstwo...

biała lista VAT

Weryfikacja kontrahentów i ich rachunków bankowych to elementy dochowania należytej staranności w podatku VAT. Służy do tego narzędzie określane mianem białej listy. STIR to rejestr prowadzony przez Szefa Krajowej...

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Projekt ustawy o zmianie przepisów VAT i kodeksu karnego skarbowego przewidują wprowadzenie od 1 stycznia 2020 roku przepisów, które zapewnią implementację dyrektywy Rady UE 2018/1910 oraz rozporządzenia wykonawczego Rady UE...

Pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

22 paź 2019 9:27 pm

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? PPK to dobrowolny system oszczędzania długoterminowego dla wszystkich zatrudnionych, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Tworzony jest z udziałem pracownika i pracodawcy. Regulacje...

pełna księgowość w działalności gospodarczej

Czym jest pełna księgowość?   Początki rachunkowości odnajdujemy już w epoce starożytności. W miarę upływu czasu prawo bilansowe było kodyfikowane. W Polsce aktem powszechnie obowiązującego prawa bilansowego jest ustawa...

pkpir

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to uproszczona ewidencja księgowa, która służy do ujmowania zdarzeń gospodarczych. Stanowi ona księgę podatkową, o której mowa w ustawach podatkowych. PKPiR składa...

split payment od kiedy

Split payment stanowi nowe narzędzie do walki z wyłudzeniami podatku VAT poprzez stosowanie podzielonego systemu płatności w transakcjach B2B. Mechanizm podzielonej płatności funkcjonuje od 1 lipca 2018 r. jako dobrowolna...

Plik JPK_VAT

JPK dla kogo?

22 mar 2018 8:32 pm

Co to jest plik JPK_VAT? Jednolity Plik Kontrolny VAT to jedna z siedmiu struktur logicznych, która obejmuje rejestry zakupów i sprzedaży VAT, prowadzone za pomocą programów komputerowych. Z mocy ustawy jest...

zmiana biura rachunkowego krok po kroku

Bardzo często przedsiębiorcy, rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, nie mają jeszcze wiedzy i doświadczenia, które pozwoliłyby im na dobry wybór biura rachunkowego. W takiej sytuacji pierwszy wybór bywa...

kiedy warto zmienić biuro rachunkowe

Zmiana biura rachunkowego to dość poważana i często trudna do podjęcia decyzja. Przecież nasze biuro zna nas najlepiej i jakoś tam się sprawdza – czy zatem warto wprowadzać zamieszanie i szukać nowego biura?...